Utackorderingskontrakt

På följande villkor utlånas hästen ………………… född 19 ….. Värde: …...............

Fodervärden förbinder sig att väl vårda hästen och stå för dess kost och logi från dagens datum till och med maj månad om inte annat ha kommit överens.
Särskild överenskommelse: …………………………………………………………………
Hästägaren förbehåller sig rätten att begära hästen hemtidigare vid behov (fast ej förrän 15.Maj) eller vid vanskötsel.
Hästen är veterinärvårdsförsäkrad i PX Produktion AB, samma försäkringsvillkor som tex AGRIA`s A1-försäkring ("Agria Maximal liv- och användbarhet och Agria Maximal Veterinärvård".)
Fodervärden blir icke ansvarig i samband med olyckor som leder till att hästen måste avlivas (vid erlagd försäkringssumma).
Vid behov skall alltid veterinär tillkallas. För självrisken (1800)står fodervärden som för övriga kostnader i samband med sjukdom och olycksfall! (tex. Medicin, och reseersättning som ej ingår i försäkringen)

Fodervärden känner till hästens nycker och ägaren är ej ansvarig för eventuella personskador (tex. på fodervärden eller andra personer i samband med ** ridklubbsverksamhet) eller andra skador som en häst kan förorsaka.

Om fodervärden av någon anledning inte kan behålla hästen hela tiden ut, måste denna själv skaffa en ny ( av uthyraren godkänt) fodervärd samt upplysa denne om villkoren.

Hästens naturliga exteriör får ej ändras (tex. manen, svansen, raka pälsen). Pga. av hästens egen naturliga förmåga att tåla kyla är det ej önskvärt med utegångstäcke.

I månadsskiftet nov./dec. ska hästen avmaskas mot stygnflugans larver med CYDECTIN VET eller IVOMEC VET; i månadsskiftet maj/juni ( senast 4 dagar innan återlämnandet av hästen) med Parmint eller Fyrantel eller tydligt. Hästen skall verkas regelbundet (ca var 6:e - var 8:e vecka)

**Hästen får ej utnyttjas kommersiellt, som tex. på ridskola för allmänna lektioner etc.

Hästen ska ha tillgång till daglig utevistelse. Lösdrift rekommenderas som är förbunden med vindskydd dygnet runt(enligt djurskydssmyndigheternas normer. Hästar håller sig friskast även i luftrören. Hö är alltid mer eller mindre dammig . Vid för dammig hö ska höet blötas.
Hästen ska få tillräklig med mat, men inte övergödas, det är lika illa. Revbenen ska vara simpel täckta och man få prova sig fram. Höet och korn är av olika kvalität. Fri tillgång till hösilage är ingen bra lösning för mindre
Foderstad:
Ca  ????  kg hö om dagen, 3 gången med en större mängd på kvällen.
????  Liter krossad korn eller blandad med havre. (bara havre blir hästen hetare, kan tänkas till saktmodiga hästar)

Viktig: Hästen får inte lämnas tillbaks med vinterskor (med broddhåll) eller broddar, skor som är för stora (sticker ut utanför hoven sidleds eller för mycket i trakten). Overkade hästar eller dålig skodda hästar som återlämnas kommer vi kräver på 600 Kronor. Dessutom strider det mot djursktddmyndigheternas regel!
Fodervärden står för transporten till och från ridlägret.

Lämnas hästen inte tillbaka i tid kommer vi att kräva sedvanlig hyra per månad. Priser kan du se se på våran hemsidan under "Vill du blir fodervärd?" För närvarande är det 2500 per sommarmånad eller 5000 för hela sommaren.

 

Utrustningslista

Härmed bekräftas att jag tagit emot följande utrustning:

Grimma + grimskaft (ej nylonband) ……………
Träns m bett och tyglar (ej nylon) ……………
Nosgrimma …………………………. ……………

………………….. sadel, vojlock/pad, sadelgjord, stigbyglar ……………

Övrigt:(extra tillbehör, defekter på utrustningen etc.) ……………

…………………………………………………………………..

Utrustningen måste återlämnas i samma skick, dvs. utrustning som gått sönder ska lagas eller ersättas vid återlämnandet. Utrustningen ska vårdas väl dvs. smörjas och dylikt. Grimskaft få ej lämnas med knutar på.

Om du byter adress, telefonnummer eller stall vill vi veta det snarast!

L. Lönnhöjden den ………………..

……………………………………… …… ……………………………………………...........................
Ägare                                                                                          Fodervärd (under 18: målsman)

PX Produktion AB                                                                      Förtydliga namn ……………………………………
L. Lönnhöjden, Tjärn
680 96 LESJÖFORS                                                                 Adress ………………………………………................ Org.nr. 556294 - 7225
Tel 0855 925 044                                                                       Ort …………………………………………
MOB 0703 111 440
E-mail px@ponyonly.net                                                             Personnr .………………… - …………
www.ponyonly.net
                                                                                                  Tel hem…………………………………………

                                                                                                  Tel arb …………………………………….....                             

                                                                                                  Mobil …………………………………………

                                                                                                  E-Mail adress ....................................................


** …………………………… tillåter att hästen utnyttjas kommersiell
      Underskrift av ägaren


Försäkringsavgift av 1750 erlagd ja/nej                     Underskrift av ägaren …………………………………
eller betalas in BG 825-2223 vid hemkomst
Hyra inklusive utrustning 1750 erlagd ja/nej               Underskrift av ägaren …………………………………

Viktig: Utan försäkringsavgift görs fodervärden ekonomisk ansvarig vid skador eller om hästen måste avlivas.

Tillbaks till fodervärdshästar