Danisch   Swedish   German    Map   History

How to find us.......

Lesjöfors is not big, there are just 1000 people leaving here!

To find on GPS:
Koordinater i svenska rikets nät: N 6668665 E 1407215 (RT90 2.5 gon V 0:-15)
Coordinates WGS 84: N 60 07.575'     E 014 08.130'

Koordinater
WGS 84:
N 60° 7.564', E 14° 8.122'
WGS 84 - decimal:
60.12607, 14.13537
RT90:
6668663, 1407189
SWEREF99:
6665766, 451958

Koordinater
WGS 84:
N 60° 7.564', E 14° 8.122'
WGS 84 - decimal:
60.12607, 14.13537
RT90:
6668663, 1407189
SWEREF99:
6665766, 451958

You come from Lesjöfors on road 26 (previousely 64), go straight ahead about 15 km to the intersection Oforsen/Liljendal go straight through Oforsen (do not take left to Liljendal!!!) and go to the street sign Lönnhöjden and Neva 7 km who points to the left.
Turn left, drive 2 km to the next roadsign (yellow with a red frame) Liljendal 5 and turn to the
left, it takes 300 m more and you turn to the left again at a mailbox to our farm.

If you come from the north on road 26 for instance from Vansbro or Ludvika - Fredriksberg where you arrive to Road 26. Go south over the bridge by the River "Svartälven" in to Värmland, continou perhaps 4 km more to the roadsign NEVA 9 km. Go off this intersection to the right and drive to the next sign Neva 7 km and go to the right. Drive 2 km to the next roadsign (yellow with a red frame) Liljendal 5 and turn to the left there, it takes 300 m more and you turn to the left again at a mailbox to our farm.

Wellcome you made it!
We wish you a nice and safe journey to us!

      Detailed Map

Wegbeschreibung in Deutsch

 

Vägbeskrivning
Tåg/Buss
Tåg till Kristinehamn eller Karlstad. Bus 401 fr Kristinehamn till Lesjöfors eller 400 fr Karlstad via Filipstad --- med byte till bus 401 till Lesjöfors, där vi kan hämta er.

Bil:
Ni kan antingen komma till oss via LESJÖFORS, FREDRIKSBERG eller VANSBRO
Kommer ni från LESJÖFORS, (då kommer ni från Södra Stockholm, Sydöstra, Södra och Västra Sverige) skall ni fortsätta rakt genom samhället på väg 26. Efter ca 15 km kommer ni till avfarten Liljendal/OFORSEN. Svängvänster och åka genom Oforsen. Sväng här inte mot Liljendal!!! Fortsätt bara ca 2 km till ett backkrön med skylten Lönnhöjden och Neva 7km som pekar in mot vänster. Följ den och kör knappt 2 km (kör inte ända till Neva) till en gul skylt med röd rand mot Liljendal till vänster nu kör du bara 300 m till nästa brevlådan och sväng vänster upp till oss. Du är framme på varan gård Tjärn.
Kommer ni norrifrån:
från VANSBRO kör 45 km söderut så kommer man igenom
TYFORS eller från väst norra Stockholm kommer du via LUDVIKA via FREDRIKSBERG så kommer du fram vid riksväg 26 vid TYFORS, kör söderut. Fortsätt över bron vid Svartälven in till Värmland. Fortsätt på 26an ca 4 km till. Vid avfarten NEVA 9km sväng av till höger, kör på tills du passera skylten Lönnhöjden fortsätt till nästa skylten NEVA 7km och sväng där till höger.