HoV
* since 1983 *
Pony eXpress Produktion AB
L. Lönnhöjden, Tjärn
SE - 680 96 Lesjöfors
S w e d e n

 Häst och Vagn: kolla för lediga veckor !

Anmälningssedel
Priser
Westernvagnen 3 - 5 d/ 2- 4 n = 5850/vagn
X-tra häst 3-5 dgr = 2500
Häst o Logi 6d = 4500
Häst m fullpension 6d = 5500
Familjepaket lörd /7d, 1v+1b fr 5500 / v. fler delt. än 2 vuxn. = 2500 och barn under 15 20%
rum/dag/4p = 500
rum/6d/4p = 1900
Hyra rum utanför saisong = 5000
Kanot 6d 1600
Kanot 3d 900
kano 1d 350
Dressiner 1d 500
Dressiner 2 d 1000
dressin m stuga 2 d 1500
Mountainbike/d 120/6d 600
Vid gruppresor/skolresor/konferanser var god och kontakta oss eller se programmet under skolresor
 
Beställerens uppgifter
Var god och välj här!
eventuell tillval
eventuell ett tillval till
Logi - datum mm
Prisorientering *
Deltagare
* E -Mailadress mycket viktig *
** **
Mobil 0703111440
skypeHaistinger
BG 825-2223
    När vi mottagit är anmälningssedel och även inom 7agar er anmälningsavgift är dett en riktig bokning. Därefter skickar vi ut mer infomation, färdbeskrivning, utrustningslista samt kvitto på anmälningsavgiften och räkning på resterande belopp.
Restbetalning sker 10 dagar före er ankomst.
    Alla deltagare ska ha sin egen sjuk - och olycksfallförsäkring vid ankomsten.  Kunden vet att hästar är oberäkneliga och levande varelse och vid problem anlita hjälp från oss. Barnen och handikappade ska ha uppsyn. För hundar ansvarar man själv.
Vi inneha ansvarsförsäkring som täcker skador till tredje man. Kunden blir inte ansvarig för
hästen eller vagnen i normala förhållande dvs. följer våra instruktioner och är nykter.
 
 
Skulle det blir problem att skicka så kan Du också begära en anmälningssedel via E-mail som word.doc